Посещаемост в детските ясли и градини в София през учебната 2021/2022 година

Повече информация за визуализацията може да прочетете в нашия блог.

Всички налични данни обобщени и използвани в приложението са достъпни в мaшинночетим формат като XLSX

Суровите данни предоставени от Столична община в отговор на запитвания по ЗДОИ са достъпни тук.