Прочете също така


СЕБРА - Плащания по институции


Всички налични данни от СЕБРА използвани в приложението са достъпни в машинночетим формат като XLSX и CSV.

Кодът на програмите за чистене и форматиране на входните данни са достъпни в github.

Повече информация за визуализацията може да прочетете в нашия блог.