СЕБРА - Плащания по институции

Всички налични данни от СЕБРА са достъпни в CSV формат на този линк

Проекта в github