СЕБРА - Плащания по институции

Всички налични данни от СЕБРА са достъпни в CSV формат на този линк.

Проекта в github.

Повече информация за визуализацията може да прочетете в нашия блог.