Прочете също така


Тенденции в приема в ясли и дески градини в София


03.05.2024
Автор: Магдалена Петрова  

Обобщение

4-годишни наблюдения над кандидатстването за ясли и детски градини в Столична община.

С нашите 4-годишни наблюдения над кандидатстването за ясли и детски градини в Столична община натрупахме данни, които дават ориентир дали в даден район се влиза по-лесно в ясла или в детска градина.

Споделяме с вас сравнение на това колко свободни места се обявяват всяка година за 1-ва ясла, 2-ра ясла и 1-ва група в детска градина на голямото класиране през месец май. Колко деца кандидатстват като сме преброили всяко дете само веднъж в района, в който е кандидатурата му по първо желание.

Изчислихме също за какъв процент от кандидатстващите деца има места по райони.

Данните показват, че общият брой кандидатстващи деца за 1-ва ясла, 2-ра ясла и 1-ва група се запазва стабилен – 18782 кандидатстващи през 2021 г., 18652 през 2022 г., 18778 през 2023 г. Въпреки това, впечатление прави намаляващия брой деца кандидатстващи за 1-ва ясла и увеличаването на броя деца кандидатстващи за 2-ра ясла и 1-ва група.

Този спад на интерес към 1-ва ясла води до увеличаване на съотношение на свободните места спрямо броя на кандидатстващи деца и с всяка година се подобряват изгледите за прием в 1-ва ясла.

Банкя, Надежда и Нови Искър са райони, в които има по-добър изглед за прием от 1-ва и 2-ра ясла, тъй като се обявяват много малко свободни места за 1-ва група в детска градина.

Витоша, Изгрев, Искър, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица са от районите, в които изгледът за прием в 1-ва група в детска градина са по добри, но трябва да се има предвид, че голяма част от свободните места може да бъдат заети от деца с допълнителна точка от предишен прием и посещение на самостоятелна ясла.

Връбница, Илинден, Красна поляна, Кремиковци и Люлин са от районите, в които има свободни места за всички или почти деца кандидатстващи за 1-ва група в детска градина по първо желание в района.

Данните за 2024 година са актуални към 07/05/2024, източник на данни: ИСОДЗ