Прочете също така


Как използвахме ЗДОИ през 2022 и 2023?


29.09.2023
Автор: Никола Тулечки  

Обобщение

Сдружението бе наградено с грамота за НПО най-активно използвала правата си по ЗДОИ. Ето обзор на работата ни със ЗДОИ през 2022.

На 28 септември 2023, по случай Международния ден на правото да знам се състоя двадесет и първата церемония за връчване на награди за принос в областта на достъпа до информация. На събитието, организирано от Програма Достъп до Информация, Данни за добро бяхме номинирани в категорията “НПО най-активно използвала правата си по ЗДОИ” и наградени с грамота. Това признание е важно за нас, защото то показва, че постигаме основната цел на сдруженито, а именно да правим данните по-достъпни за обществото.

В рамките на нашата дейност често ни се налага да ползваме Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за да искаме данни от различни държавни администрации. Понеже специалността ни е работата с данни, се стремим исканията ни да са възможно най-изчерпателните, като същевременно създаваме минимално усилие на администрациите. Подходът ни е да проучим първо с какви масиви разполага дадена администрация, как са структурирани, какво обхващат и след това да поискаме извлечение от конкретен масив. Така получаваме богати набори с данни, които вече можем да обработваме и да извлачихме знание от тях. В ретроспекция този подход се оказва и доста печеливш откъм отношения с институциите. Можем да се похвалим че досега не сме получавали мълчалив отказ и в повечето случаи данните които искаме ни се дават във формата и качеството, което очакваме.

Ето няколко примера, в които сме използвали данни получени по реда на този закон.

Данни за училища и детски градини


Чрез няколко искания към МОН и към Столична Община, получихме изчерпателни данни за локацията и капацитета на сградите на детските градини и училищата в България. Тези данни използваме в рамките на проекта ни за анализ на съществуващи бариери пред достъпа до детска градина, който правим с подкрепата на Тръста за Социална Алтернатива. Част от данните също сме добавили към отворената мрежа от знание Уикиданни, където вече е възможно да се търсят български образователни институции. Можете да ги разгледате на картата, генерирана автоматично от тази заявка в уикиданни:

Също благодарение на ЗДОИ изискахме от Столична Община данни за посещаемостта на детските градини в София. Комбинирахме ги с данните от системата за кандидатстване и направихме анализ за приема и посещаемост в общинските детски ясли и градини в София през учебната 2021/2022 година. Самите данни са достъпни и като интеркативно приложиение

Изборни данни и обхват на изборните секции в София


От 2019-та година, преди всеки избор, Столична Община публикува много детайлна карта с обхвата на изборните секции. Тази данни целят да ориентират избирателите къде да гласуват и са достъпни за кратко на страницата на столична община по време на кампанията. Благодарение на ЗДОИ системно изискваме от общината обхвата на секциите в машинночетим вид и го интегрираме към отворената мрежа от знание с изборни данни, която поддържаме от няколко години.

Тези данни, интегрирани с отворените данни, които ЦИК публикува след всеки избор са в основата на много наши анализи както и в основата на немалко значими журналистически разследвания свързани с електорални нагласи и купен и контролиран вот. Пример са докладите за Купен и контролиран вот, който традиционно правим съвместно с фондация “Антикорупционния Фонд”, както и серията прекрасни предизборни пътеписи на Йоан Запрянов1 (Капитал) и на Лора Филева2 (Дневник)

Самите географски данни, както и всички останали са достъпни в мрежата от знание и всеки може да ги ползва. Ето една примерна карта със секциите в София оцветени по избирателна активност през парламентарните избори от април 2023.

В бъдеще ще продължим да използваме инструментите които ЗДОИ дава, като се надяваме все повече и повече да създаваме устойчиви отношения и механизми за споделяне на данни с администрациите.

/img/posts/2023-09-29-pdi-zdoi/gramota.jpg

/img/posts/2023-09-29-pdi-zdoi/magi-pdi.jpg