Прочете също така


Политическите промени и преливането на гласовете (2017-2022)


26.10.2022
Автори: Никола Тулечки   Ивайло Партчев  

Обобщение

Как резултатите от изборите разкриват прехода на гласове от една партия в друга?

Повече от 30 години българите гласуват свободно - и доста непостоянно. Залюбват и разлюбват все нови и нови политически кумири в ускоряващ се ритъм. Резултатите са известни: процентът на гласуващите намалява, а избраните конфигурации стабилно водят до политическа нестабилност и неспособност да се състави правителство.

Обясним е интересът към тези движения, преливания, преразпределения на политическите предпочитания, които ни водят от една ситуация в друга. Анализите, които сме виждали публикувани досега, обикновено ползват анкетни данни.

Инфографиката, която са изработили Ивайло Парчев и Никола Тулечки, се основава на друг подход: математически модел на официалните данни на ЦИК на равнище община от последните пет парламентарни избори. Подробностите са трудни за обяснение (специалистите могат да погледнат тук), но метаморфозите на гласовете могат да се проследят и без детайлни обяснения.

Графиката в пълен вид е достъпна тук и употребата ѝ, както и на данните, от които е съставена, е безплатна и могат да се използват съгласно условията на отворения лиценз CC-BY.