Прочете също така


Регистъра на вековни дървета в Уикиданни


19.01.2022
Автор: Никола Тулечки  

Обобщение

Преработихме на регистъра на вековните дървета в България и го добавихме в Уикиданни

Вековните дървета в България


Регистърът на вековните дървета в България представлява каталог, който събира историята, местоположението и биологичните характеристики на най-старите и значими дървета в страната. Той не само отбелязва възрастта и размерите на дърветата, но също така разкрива тяхната културно-историческа и екологична стойност.

Регистърът се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и е достъпен на уебсайта на агенцията. В него към момента има 1425 записа.

Местоположенята на отделните дървета не са достъпни на страницата на ИАОС, но ги споделят след запитване по реда на ЗДОИ. Така за всяко дърво получаваме по двойка координати и вече знаем къде точно намира.

Отворени данни за вековни дървета


Тези данни са ни достатъчни да преработим регистъра и да създадем записи за всяко отделно дърво в отворената мрежа от знание Уикиданни.

Това например е обектът, отговарящ на величествената Черница на улица “Искър” в София

Наличието на добре хармонизирани данни в среда като Уикиданни позволява също да се търсят и показват по разнообразен начин.

Ето го например регистъра, показан на карта1, с оцветяване отговарящо на биологичния вид на всяко дърво:

Ето и галерия2 с всички налични до момента снимки на вековни дървета:

Вие също можете да надградите върху данните


Уикданни е част от Уики- екосистемата. Всеки ден хиляди потребители допринасят в нея. И вие можете да допринесете като например добавяте снимки на вековни дървета, които все още не са снимани.

Изберете си някое на картата, намерете го. Направето му няколко хубави снимки и ги качете в Общомедия, като добавите описание и най-вече връзка към обекта, който отговаря на дървото от картата. Така снимката ще стане част от все по-пълния и подробен масив от свързани отворени данни описващи България.


  1. Линк към картата https://w.wiki/4huv ↩︎

  2. Линк към галерията https://w.wiki/8WSP ↩︎

Прочете също така