Прочете също така


Избори 2021 - Рaзпределение на мандати без рисков вот


27.05.2021
Автор: Никола Тулечки  

Обобщение

Симулация на окончателното разпределение на мандати след елиминиране на секциите с предполагаем рисков вот.

Методология


Как би изглеждало Народното Събрание ако на изборите на 4-ти април 2021 г. нямаше купен и контролиран вот?

Опитахме се да отговорим на този въпрос, използвайки следните данни и инструменти:

 • Изследването на Антикорупционния Фонд (АКФ) за размера и влиянието на контролирания и купен вот на изборите на 04.04.2021г. (Достъпно тук).
 • Отворените данни на ЦИК, които подържаме във вид на Мрежа от Знание (Описани тук)
 • Мандатния калкулатор на BIRD, който прилага методиката на ЦИК на данни предоставени от потребителя. (Достъпен тук)

Допускания


За да бъде възможен този анализ сме се основали върху няколко допускания, чиято вярност няма как да бъде гарантирана: На първо място за “рискови секции” се смятат тези секции, които са прихванати от статистическия модел на АКФ с нисък праг, тоест най-песимистичнния сценарий, който е гарантиран по определние да свръхгенерира резултати.
На второ място, симулацията предполага, че в т. нар. рискови секции никой не гласува. С други думи, те са изцяло извадени от системата. Наясно сме, че реалното електорално поведение е по-сложно и най-вероятно в тези секции все пак би имало вот. Тези допускания правят анализа илюстративен, единствено за ситуация, в която допусканията са верни, като реалността би могла да е съществено различна.

Генериране на входни данни


Чрез тази SPARQL Заявка генерираме входни данни, директно в структурата очаквана от мандатния калкулатор, като изключваме секциите, в които методологията на АКФ открива аномалии, пораждащи съмнения за манипулация на вота.

BASE <https://elections.ontotext.com/resource/>
PREFIX my: <https://elections.ontotext.com/resource/entity/>
PREFIX myd: <https://elections.ontotext.com/resource/prop/direct/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX myp: <https://elections.ontotext.com/resource/prop/indirect/>
PREFIX myps: <https://elections.ontotext.com/resource/prop/statement/>
PREFIX mypq: <https://elections.ontotext.com/resource/prop/qualifier/>
PREFIX election: <https://elections.ontotext.com/resource/election/>
select ?mir ?partyName (sum(?valid_votes) as ?sum_valid_votes) 
where {
  bind(election:pi2021 as ?election) 
  ?party a my:ElectionParty ;
      rdfs:label ?partyName .
  ?voting myp:vote ?vote ;
      myd:main_election ?election ;
      myd:election/myd:jurisdiction/myd:number ?mir ;
      myd:section ?sec ;
                     .
  ?vote myps:vote/myd:party ?party;
          mypq:valid_votes_recieved ?valid_votes ;
          .
  filter not exists {
    ?sec myd:meta_section ?ms .
    ?ms myd:isVeryRisky2021 [] .
  }
} group by ?mir ?partyName order by ?mir ?partyName

Изпълняване на заявката

Използваме csvformat за да преформатирме таблицата с правилните сепаратори:

csvformat -D=";" -K 1 pi2021_no_risky.csv > pi2017_no_risky.ok.csv

Резултат и анализ


Изключвайки рисковите секции изпозлваме калкулатора на BIRD за да симулираме изборния процес с близо 310000 “рискови” избиратели по-малко. Това отговаря на най-песимистичната хипотеза в изследването на АКФ.

Поради спецификата на методологията на разпределение на мандатите, която е игра с нулев резултат, единственият губещ се оказва партия ДПС, която при по-честен вот губи седем мандата. Тези седем мандата се преразпределят между четири други партии както следва:

ПартияРазликаРеални мандатиМандати без рискови секции
БСП+34346
ГЕРБ+27577
ДБ+12728
ДПС-73023
ИСМВ01414
ИТН+15152