Прочете също така


Прием в общински детски ясли и градини в София - инфографика


21.04.2021
Автор: Магдалена Петрова  

Обобщение

Интересни диаграми и интерактивни карти за свободни места и брой кандидатстващи деца в детски ясли и градини в гр. София.

С въвеждането на критерия за уседналост при приема на деца в детските градини и ясли много родители живеещи над 3 г. в София се надяваха на по-голям шанс за прием в детско заведение. Стандартният максимален брой точки по общи критерии тази година е 13. Дали обаче 13 т. са достатъчни за да бъде прието дете в детска ясла или градина в София на първо класиране? Това провери Магдалена Петрова - доброволец в “Данни за добро” и Data Scientist в отпуск по майчинство.

Как са обобщени данните?


Данните са взети от Информационна система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) и са актуални към 19.04.2021. С помощта на Python е компилирана достъпната информация за свободни места по район, детско заведение и групи за децата родени през 2020 г., 2019 г. и 2018 г., както и кандидатурите на деца към 19.04.2021. Всяко дете е преброено веднъж с максималния си брой точки в района, за който се отнасят. Тъй като инфографиката има за цел да даде най-обща картина, не са разглеждани свободните места по социални критерии и хронични заболявания.

Какви промени настъпиха в ИСОДЗ след новото отваряне на системата на 13.05.2021?


(допълнение от 14.05.2021)

Първата седмица на месец май 2021 г. беше белязана от много празници, но за десетки хиляди родители в София тя бе и време на трескави пресмятания на проценти и вероятности. 7 май беше крайният срок за кандидатстване и подреждания на желания за записване на деца в детски заведения през електронната система на Столична община - ИСОДЗ, а резултатите трябваше да бъдат обявени на 14 май. Тъй като традиционно кандидатстващите са с хиляди повече от обявените места, тези няколко дни са напрегнато време за родителите на деца с различен шанс за успех при класирането. Затова и изненадващата новина от 13 май за повторно отваряне на ИСОДЗ и изместване на сроковете беше посрещната с много негативни емоции. Причината, с която беше обяснено това, беше коригиране на критерий “адрес, който родителят иска да използва при класирането”. Освен коригирането на данни, обаче, повторното “отключване” на системата даде възможност и за регистриране на нови кандидатури. Имаше ли такива през първия ден и ако да, колко бяха те? На тези въпроси дава отговор новата визуализация на “Данни за добро” България.

Как изглеждат крайните данни след заключване на системата ИСОДЗ на 15.05.2021?


(допълнение от 16.05.2021)

За „Данни за добро”


„Данни за добро” е сдружение с нестопанска цел определено за осъществяване на общественополезна дейност. Ние създаваме общност от специалисти и съмишленици с опит в работата с данни, които да развиват значими за обществото проекти, както и да подпомагат активно организациите от неправителствения сектор да се справят с предизвикателствата чрез извличането на знание от данните.