Образование


Силно вярваме, че ключът към подсигуряването на добро бъдеще за обществото е качественото образование, достъпно за всеки човек. Именно за това наш приоритет е да подпомагаме организациите, работещи за подобряването качеството и достъпността на образованието.