Демокрация


Подсигуряването на доброто функциониране на демократичните процеси е от изключителна важност за подобряването на качеството на живот в обществото. За това ние подпомагаме организациите, които следят и коригират процесите свързани със свободата на словото, прозрачността и всички други аспекти на демократичното общество.