Данни за добро


Ние подкрепяме представителите на гражданския сектор, които работят за разрешаването на значими задачи в обществена полза като предоставяме знания и услуги свързани с обработка и анализ на данни.

Работим съвместно с доброволци с различни степени на умения. Има място за всички и ще намерим за Вас дейност, която съответства на Вашите умения в сътрудничество с доброволци с повече опит.

Научи повече

Нашите приложения


Проекти


Нашите приложения