Нашата дейност

В свят, в който повечето решения се взимат на базата на данни, потребността от тяхното разбиране и прозрачност се усеща все по-силно. Ние оказваме подкрепа на НПО-та и правителства за придобиване на грамотност по отношение работата с данни и тяхното използване при вземането на решения. В същото време активно развиваме и популяризираме етични практики при работа с данни и насоки за тяхното прилагане. Използваме нашите умения за осъществяване на проекти, които имат осезаем, положителен ефект за обществено добро. Вижте страницата с нашето портфолио и реализирани проекти, за да се запознаете с примери от нашата работа.

 

 

За доброволци

Всеки, който желае да приложи на практика своите умения за работа с данни в подкрепа на един по-добър свят е добре дошъл. Ние подпомагаме нашите партньори от неправителствения сектор да вземат решения, основаващи се на данни, а също така реализираме и вътрешни проекти. Работим съвместно с доброволци с различни степени на умения. Има място за всички и ще намерим за Вас дейност, която съответства на Вашите умения в сътрудничество с доброволци с повече опит.

Ако проявявате интерес, моля, попълнете формуляра за контакт по-долу и ние ще се свържем с Вас при първа възможност!

 

 

 

За партньори – бенефициенти

Работим с партньори – бенефициенти, като им помагаме да организират, анализират и разберат данните, с които разполагат, за да решат проблеми, свързани със социалната или околната среда. Ние Ви помагаме да разберете изискванията по отношение на данните за реализиране на Вашия проект, разработваме модели за събиране на данни и стратегии за тяхната сигурност и Ви свързваме с доброволци, които могат да осъществят Вашата идея.

Нашият процес

Определяне обхвата на заданието

Подхождаме към задачата от гледна точка на данните, за да придобием представа за особеностите и изискванията на проекта. Основната ни цел е да Ви помогнем да постигнете дълготрайно положително въздействие, затова разбирането на заданието в неговата цялост е нашата първа стъпка.

Стратегия за събиране и обработка на данни

Разбираме, че при решаването на социални проблеми понякога се работи с чувствителна информация. В много случаи събирането и обработката на данни са дори по-трудни отколкото при бизнес ориентирани проекти. Ние внимателно съставяме стратегия за събиране на данни и селектираме източници на данни, когато това е необходимо. Помагаме на бенефициентите да разберат тези концепции, докато активно изграждат проекти.

Разработване на проект и представяне на резултати

Ние Ви свързваме с доброволци, за да изградим проектираното решение. Активно работим с бенефициенти, за да сме сигурни, че работим за една и съща цел. Ние предоставяме техническите ресурси и услуги, докато проектът се управлява съвместно от бенефициента и „Данни за добро“.

Принос

Основни сфери на дейност

В „Данни за добро“ сме готови да помогнем за всякакъв вид предизвикателства свързани с данни, които биха помогнали за общественото благо. Най-ясно се отличават следните сфери, в които нашите умения имат значително позитивно въздействие.

Образование

Силно вярваме, че ключът към подсигуряването на добро бъдеще за обществото е качественото образование, достъпно за всеки човек. Именно за това наш приоритет е да подпомагаме организациите, работещи за подобряването качеството и достъпността на образованието.

Околна среда

Опазването на водните басейни, гористите и планински местности е от изключителна важност за поддържането на биоразнообразието и дългосрочното съжителство между човека и природата. За това ние подпомагаме организациите, работещи в посока защита на околната среда и изследване на рисковите фактори от глобален и локален характер.

Демокрация

Подсигуряването на доброто функциониране на демократичните процеси е от изключителна важност за подобряването на качеството на живот в обществото. За това ние подпомагаме организациите, които следят и коригират процесите свързани със свободата на словото, прозрачността и всички други аспекти на демократичното общество.Блог

Виж последните публикации в нашия блог